Concertserie

De Stichting Pieterskerkconcerten programmeert jaarlijks 20 à 25 koorconcerten op de vrijdagavond in de inmiddels befaamde serie Pieterskerkconcerten. In deze serie laten uitstekende amateurkoren en professionele koren zich horen in de unieke ambiance van de Utrechtse Pieterskerk. Het Nederlands Kamerkoor en Cappella Amsterdam mogen wij rekenen to de vaste spelers in onze concertserie.

De Pieterskerk is een prachtige, zij het niet erg grote kerk: het podium biedt plaats aan maximaal 40 musici. Ook de ruimte voor het publiek kent zijn grenzen: 300. Door de combinatie van een gotisch hoogkoor en een romaans schip met een tongewelf heeft de kerk een warme, welluidende akoestiek. De concertserie is een in principe vocale serie; ook lettend op de ruimtelijke beperkingen van de kerk valt instrumentale inbreng van symfonische omvang buiten het kader van de serie.

Ensembles die in de serie willen optreden, worden van harte uitgenodigd programmavoorstellen in te dienen. Dat kan per e-mail naar onderstaand adres. Een programmavoorstel dient aan de volgende criteria te voldoen:

Naam en curriculum vitae ensemble
Naam en curriculum vitae dirigent
Thematische samenhang van het programma
Uitgebreide toelichting op het programma
Opgave aantal uitvoerenden (vocalisten/ instrumentalisten)
Voorkeursdatum (altijd een vrijdag)

Koren die voor het eerst een programmavoorstel indienen worden verzocht een recente opname van hun ensemble mee te sturen. Mocht er geen opname voorhanden zijn, dan ontvangen wij graag een uitnodiging voor een concert.

Voor meer informatie, voorwaarden en het indienen van programmavoorstellen kunt u contact opnemen met:

Katrijn Kuypers
Gerrit Maas

programmeurs
concertserie@pieterskerkconcerten.nl