Gregoriaans Koor Utrecht

o.l.v. Anthony Zielhorst
Factus est repente

vrijdag 2 juni 2017 – 20.15 uur

Het feest van Pinksteren vormt de afsluiting van de periode waarin de christelijke kerken het lijden, sterven en verrijzen van Christus vieren, de kern van het geloof. De volgelingen van Christus waren in de tijd na zijn sterven ondergedoken uit angst voor de Romeinen, hoorden verhalen van vrienden aan wie Christus in levenden lijve verschenen was en wisten niet hoe verder. Nadat hij voor hun ogen ten hemel was gevaren was, verkeerden ze in gespannen afwachting van wat komen ging. En dan, opeens, ondergaan ze een bijzondere inspiratie. Ze doen de deuren open, stormen naar buiten en verkondigen de grote daden des heren.

Het programma Factus est repente vertelt deze opeenvolging van ervaringen in gezangen. Geput wordt uit de oudst genoteerde muziek van de Westerse cultuur: het Gregoriaans, dat in de 9e en 10e eeuw genoteerd is. Gezangen voor de Mis en voor de andere gebedsdiensten uit de periode tussen Pasen en Pinksteren worden gezongen. Tijdens het programma zal ook te horen zijn de Missa Ultima van Herman Strategier, een mis voor eenstemmig mannenkoor en orgel. Strategier componeerde dit werk kort voor zijn dood in 1988 voor het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor, de voorganger van het Gregoriaans Koor Utrecht. De orgelpartij wordt gespeeld door Paul van der Woude

Zo beleeft de luisteraar het Pinksterverhaal vanuit de ervaringen van de betrokkenen: een nieuwe Gregoriaanse beleving!

kaarten bestellen

Kaarten voorverkoop: € 15,00 / € 10,00 (studenten, CJP, U-pas)