Stichting Pieterskerkconcerten presenteert al meer dan 30 jaar een serie van kwalitatief hoogstaande koorconcerten in de Pieterskerk. Koren treden graag op in de Pieterskerk, met een prachtige akoestiek en een uniek podium. Steeds wordt gezocht naar afwisseling in het repertoire en een vernieuwende insteek in de muziekkeuze. Daarbij willen wij in de toekomst een broedplaats worden voor aankomende zangers, dirigenten en componisten. Dit alles kan uiteraard niet voor niets.

Tot 2021 ontvingen wij structureel gemeentelijk subsidie om een betaalbaar podium te kunnen bieden aan optredende koren in onze serie. Het college van B&W van de gemeente Utrecht besloot deze ondersteuning niet te continueren, hoewel wij als subsidiabel bleven aangemerkt.  Een politieke lobby vergezeld van vele steunbetuigingen van dirigenten, componisten, koorleden en bezoekers heeft dat besluit niet kunnen terugdraaien.  Incidentele bijdragen uit fondsen vormen geen structurele financiering om een betaalbaar podium en publiciteit te blijven bieden aan onze optredende koren.

Om de toekomst van de koorserie veilig te stellen en het Utrechtse koorleven weer op te laten bloeien hebben wij uw steun meer dan ooit nodig. Daarom stellen we het op prijs als u de stichting Pieterskerkconcerten wilt steunen.

U steunt ons door een bijdrage over te maken op:
NL21 INGB 0000 3083 93 ten name van stichting Pieterskerkconcerten. Geeft u in de omschrijving aan dat het een donatie betreft?

U kunt donateur worden en u kunt stichting Pieterskerkconcerten steunen d.m.v. schenkingen, erfstellingen en legaten.

ANBI-status

Stichting Pieterskerkconcerten heeft de ANBI status. Onder voorwaarden is uw bijdrage aftrekbaar in uw belastingaangifte. Zie hiervoor  www.belastingdienst.nl/giften.