WORKSHOPS

De Stichting Pieterskerkconcerten organiseert regelmatig koorworkshops waarbij gerenommeerde dirigenten hun kennis over koormuziek en koorzang in de praktijk delen met enthousiaste amateurzangers.

Spelregels
Deelnemers verplichten zich ertoe alle muziek grondig te bestuderen, zodat tijdens de workshop uitsluitend aan interpretatie en muzikaliteit gewerkt kan worden. Nadat belangstellenden zich hebben aangemeld, ontvangen zij per e-mail een bevestiging van hun aanmelding. Zij hoeven verder niets te doen.

Zodra duidelijk is dat zich voldoende goede zangers hebben aangemeld en er sprake is van een goede stemverhouding , zal iedereen die zich heeft aangemeld bericht krijgen over het feit dat de workshop doorgaat. Zolang het aantal aanmeldingen achterblijft, zal uiterlijk zes weken voor aanvang van de workshop besloten worden of de workshop al dan niet doorgaat. Ook bij voldoende aanmeldingen (de ondergrens is 30) mag de dirigent op grond van een onwerkbare stemverhouding besluiten de workshop niet te geven. Iedereen ontvangt daaromtrent bericht.

De workshops worden in principe gehouden in de Dekenkapel van de Pieterskerk waar plaats is van maximaal 40 zangers. Zodra het aantal aanmeldingen hoger is, zal worden gezocht naar een andere locatie, bijvoorbeeld de Oranjekapel in Utrecht-Zuilen.

Uiterlijk vier weken voor aanvang van de workshop ontvangen de deelnemers de muziek en alle bijbehorende informatie. In de begeleidende brief staat vermeld hoe betaald moet worden. Betaling geschiedt uitsluitend door overboeking, contante betaling is dus niet mogelijk.

 

Er staan momenteel geen workshops gepland.