PIETERSKERKCONCERTEN SEIZOEN 2020 – 2021

 

——————————————————————————————————————

Corona maatregelen – laatste nieuws

  • Optreden Camerata Trajectina op 14 mei is geannuleerd.  
  • Het concert op 4 juni door Vocaal Ensemble Coqu is geannuleerd.
  • Het concert van Ensemble Hermes van 18 juni is afgelast. Er volgt nog een nieuwe datum in het nieuwe seizoen 2021-2022.
  • Het concert van Ensemble Illustre van 26 juni is eveneens afgelast.

De workshop The Beatitudes is verplaatst van 15 mei naar 13 november.

Zie voor alle wijzigingen ook onze concertagenda.

Pieterskerkconcerten hanteert een corona protocol bij concertbezoek.  

——————————————————————————————————————

Pieterskerkconcerten seizoen 2020 – 2021
Professionele en goede amateurkoren laten zich in het seizoen 2020-2021 horen in een afwisselend programma met verrassende keuzes. Met veel creativiteit hebben koren zich aangepast aan het corona-tijdperk, bijvoorbeeld door in kleinere ensembles te zingen of twee concerten op één avond te verzorgen. Er is nieuw repertoire te horen, koren musiceren samen in duoconcerten en er blijft ruimte voor geliefde en klassieke werken.

Financieel onzekere tijden
Het programma voor 2020-2021 was samengesteld voordat de stichting bericht ontving van de gemeente Utrecht. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft juli 2020 de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. Pieterskerkconcerten voldoet aan alle criteria om voor een subsidie in aanmerking te komen, maar in de verdeling van de financiële middelen voor deze periode valt de concertserie Pieterskerkconcerten buiten de boot. In december heeft een amendement van de oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad om de Pieterskerkconcerten alsnog subsidie te verlenen het niet gehaald. Het bestuur doet er alles aan om de financiële basis voor de concertserie ook voor de komende jaren veilig te stellen.  

VolKoren.tv
Stichting Pieterskerkconcerten werkt samen met VolKoren.tv. Het concert kan worden opgenomen door VolKoren.tv en ook worden toegevoegd aan hun website.

 

Pieterskerk Utrecht, romaans reliëf

Privacy statement