PIETERSKERKCONCERTEN SEIZOEN 2020 – 2021

 

——————————————————————————————————————

Corona maatregelen – laatste nieuws
Pieterskerkconcerten heeft geen ontheffing gekregen van de Veiligheidsregio Utrecht voor bijeenkomsten met meer dan 50 bezoekers. Dit betekent dat we de komende weken met de koren per concert bekijken of en op welke wijze het concert doorgang kan vinden.

  • Concert 13 november met Wereldvrouwenkoor Bianca C & Vgrdznob is afgelast
  • Concert 20 november door Basilius College is afgelast ten gevolge van de verscherpte corona maatregelen

Stichting Pieterskerkconcerten volgt de actuele richtlijnen van de overheid en het RIVM. We gaan er van uit dat we op uw medewerking mogen rekenen. U wordt verzocht alleen naar een concert te komen als u geen aan corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft.
We verzoeken u tenminste een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Op de pagina corona maatregelen kunt u informatie vinden over wat u tijdens een concertbezoek kunt verwachten.

——————————————————————————————————————

Pieterskerkconcerten seizoen 2020 – 2021
Professionele en goede amateurkoren laten zich in het seizoen 2020-2021 horen in een afwisselend programma met verrassende keuzes. Met veel creativiteit hebben koren zich aangepast aan het corona-tijdperk, bijvoorbeeld door in kleinere ensembles te zingen of twee concerten op één avond te verzorgen. Er is nieuw repertoire te horen, koren musiceren samen in duoconcerten en er blijft ruimte voor geliefde en klassieke werken.

Als de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten zullen in 2021 twee workshops worden georganiseerd. 

Financieel onzekere tijden
Het programma voor 2020-2021 was samengesteld voordat de stichting bericht ontving van de gemeente Utrecht. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft juli 2020 de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. In de verdeling van de financiële middelen valt de concertserie Pieterskerkconcerten buiten de boot.
Dit besluit van het college raakt zeer velen: koren en koorzangers, dirigenten en componisten, de organisaties waar we mee samenwerken en bezoekers van onze serie. We ontvingen zeer veel hartverwarmende steunbetuigingen, waarvoor onze hartelijke dank. De reacties
zijn overhandigd aan de wethouder en de fractiewoordvoerders cultuur van de Utrechtse gemeenteraad.
De concertserie voor het seizoen 2020-2021 kan doorgaan, voorzover de corona maatregelen dit toelaten. Het bestuur doet er alles aan om de financiële basis voor de concertserie ook voor de periode hierna veilig te stellen.  

VolKoren.tv
Stichting Pieterskerkconcerten werkt samen met VolKoren.tv. Het concert kan worden opgenomen door VolKoren.tv en ook worden toegevoegd aan hun website.

 

Pieterskerk Utrecht, romaans reliëf

Privacy statement