PIETERSKERKCONCERTEN SEIZOEN 2020 – 2021

 

——————————————————————————————————————

Corona maatregelen – laatste nieuws

De volgende concerten zijn vanwege de verscherpte lockdown maatregelen afgelast:

8 januari              Het Mythisch Paradijs door LaReverdie
22 januari            Venus Kamermuzikaal door Kamerkoor Venus

De concerten in het seizoen 2020-2021 gaan door als de corona maatregelen dit toelaten.
Pieterskerkconcerten hanteert een corona protocol bij concertbezoek.  

 

——————————————————————————————————————

Pieterskerkconcerten seizoen 2020 – 2021
Professionele en goede amateurkoren laten zich in het seizoen 2020-2021 horen in een afwisselend programma met verrassende keuzes. Met veel creativiteit hebben koren zich aangepast aan het corona-tijdperk, bijvoorbeeld door in kleinere ensembles te zingen of twee concerten op één avond te verzorgen. Er is nieuw repertoire te horen, koren musiceren samen in duoconcerten en er blijft ruimte voor geliefde en klassieke werken.

Als de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten zullen in 2021 twee workshops worden georganiseerd. 

Financieel onzekere tijden
Het programma voor 2020-2021 was samengesteld voordat de stichting bericht ontving van de gemeente Utrecht. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft juli 2020 de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. Pieterskerkconcerten voldoet aan alle criteria om voor een subsidie in aanmerking te komen, maar in de verdeling van de financiële middelen voor deze periode valt de concertserie Pieterskerkconcerten buiten de boot. In december heeft een amendement van de oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad om de Pieterskerkconcerten alsnog subsidie te verlenen het niet gehaald. Het bestuur doet er alles aan om de financiële basis voor de concertserie ook voor de komende jaren veilig te stellen.  

VolKoren.tv
Stichting Pieterskerkconcerten werkt samen met VolKoren.tv. Het concert kan worden opgenomen door VolKoren.tv en ook worden toegevoegd aan hun website.

 

Pieterskerk Utrecht, romaans reliëf

Privacy statement