PIETERSKERKCONCERTEN SEIZOEN 2020 – 2021

De Stichting Pieterskerkconcerten gaat financieel een onzekere periode tegemoet. Het college B&W van de gemeente Utrecht heeft de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. In de verdeling van de financiële middelen valt de concertserie Pieterskerkconcerten buiten de boot. Dit besluit van het college raakt koren, koorleden, dirigenten en componisten, organisaties en bezoekers van onze serie. De Stichting ontving vele steunbetuigingen, waarvoor onze hartelijke dank. De reacties zijn overhandigd aan de wethouder en de fractiewoordvoerders cultuur van de Utrechtse gemeenteraad.
Komende november stelt de raad de subsidies voor 2021 definitief vast. We zullen na het zomerreces de raadsleden opnieuw benaderen en hen vragen het podium van de Pieterskerk te behouden voor de vele liefhebbers van (kamer)koormuziek in Utrecht en ver daarbuiten.

Voordat de berichten over het wegvallen van de subsidie ons bereikten was het programma voor het seizoen 2020-2021 al gereed. Het komend jaar gaat de concertserie in ieder geval door, tenzij maatregelen rondom corona dit beletten. In de concertagenda ziet u welke concerten voor het komende seizoen geprogrammeerd zijn.
Stichting Pieterskerkconcerten organiseert komend jaar ook twee workshops, in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021.

Maatregelen in coronatijd
Bij de concerten houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM. Per concert biedt de kerk plaats aan circa 90 bezoekers. Soms heeft een koor gekozen voor de mogelijkheid om twee keer op een avond hetzelfde concert te geven. In de kerk kunt u via aangegeven routes plaats nemen op gemarkeerde zitplaatsen, anderhalve meter van elkaar. De gebruikelijke koffiepauze blijft het komend jaar achterwege. Voor in- en uitgaand publiek zijn aparte routes aangegeven.
Kaartverkoop aan de zaal is vooralsnog niet mogelijk. Entreekaarten zijn uitsluitend online te kopen.

VolKoren.tv
Stichting Pieterskerkconcerten werkt samen met VolKoren.tv. Het concert kan worden opgenomen door VolKoren.tv en ook worden toegevoegd aan hun website.

 

Pieterskerk Utrecht, romaans reliëf

Privacy statement