SUBSIDIE PIETERSKERKCONCERTEN STOPT? 

Vorig jaar vierden wij, stichting Pieterskerkconcerten, ons 30-jarig bestaan. Nu dreigt voor ons het doek te vallen.
De adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 van de gemeente Utrecht heeft geadviseerd over de subsidietoekenning voor de komende vier jaar.De commissie beoordeelt onze subsidie-aanvraag positief, maar adviseert vervolgens toch om de subsidie stop te zetten. De enige reden: we vallen onder ‘de zaaglijn’, ofwel: het geld is op, want al verdeeld onder andere aanvragers.
We vragen niet om een groot bedrag: € 8.500 op jaarbasis. Het bestuur van de Pieterskerkconcerten werkt op vrijwillige basis, daarmee blijven de kosten laag. Maar € 8.500 is een te groot bedrag om via andere kanalen binnen te halen. Wij kunnen vier jaar zonder subsidie niet overbruggen.

Als we met onze activiteiten moeten stoppen, komt er na 30 jaar een eind aan deze unieke concertserie op een unieke locatie.
Natuurlijk willen we de gemeenteraad van Utrecht overtuigen van het belang van dit bijzondere podium voor kamerkoren uit Utrecht en wijde omgeving.
Wilt u ons steunen? Stuur voor 6 juli uw steunbetuiging naar info@pieterskerkconcerten.nl.
We houden u op de hoogte van onze vervolgstappen.

_______________________________________________

Stichting Pieterskerkconcerten
S
tichting Pieterskerkconcerten programmeert jaarlijks circa 25 koorconcerten op de vrijdagavond in de inmiddels befaamde serie Pieterskerkconcerten. In deze serie laten uitstekende amateurkoren en professionele koren zich horen in de unieke ambiance van de Utrechtse Pieterskerk.

Zesde Lustrum Pieterskerkconcerten : 1989 – 2019
Maart 2019 vierde de stichting Pieterskerkconcerten het zesde lustrum met drie activiteiten. In Zangers voor Zangers presenteerden maar liefst acht koren zich aan elkaar en aan belangstellende luisteraars. De geslaagde middag werd afgesloten met een gezamenlijke sing-along. Cappella Amsterdam verzorgde het jubileumconcert met een programma gewijd aan Giaches de Wert. Het jubileum sloot af met een drukbezochte workshop ‘koorwerken met solo-instrument’. Voor een impressie van dit geslaagde lustrum klikt u hier.

Programmering komende jaren
Wilt u met uw koor ook een optreden verzorgen in de serie? En bent u benieuwd waar een programmavoorstel aan moet voldoen? Lees dan verder op deze pagina. Onze programmeurs stellen ieder jaar rond april het programma voor het volgende seizoen samen.

Pieterskerk
De Pieterskerk kan ook, buiten onze serie om, door koren zelf worden gehuurd om een concert te geven. Hierover leest u meer op deze pagina.

VolKoren.tv
Stichting Pieterskerkconcerten werkt samen met VolKoren.tv. Het concert kan worden opgenomen door VolKoren.tv en ook worden toegevoegd aan hun website.

 

Pieterskerk Utrecht, romaans reliëf

Privacy statement