PIETERSKERKCONCERTEN SEIZOEN 2020 – 2021

 

——————————————————————————————————————

Corona maatregelen – laatste nieuws

  • Het concert van Capella Sacelli wordt verplaatst van 12 maart naar 2 juli
  • De uitvoering van de Rachmaninov Vespers door Musica Vocale is verplaatst van 9 april naar 21 mei.
  • Het concert van Ensemble Hermes van 18 juni is afgelast. Er volgt nog een nieuwe datum in het nieuwe seizoen 21-22.
  • Op 25 juni treedt Vocaal Ensemble Olga op. Dit concert was eerder geprogrammeerd op 9 oktober 2020.
  • Op 26 juni treedt Ensemble Illustre op. Dit concert was eerder geprogrammeerd op 27 november 2020. Aanvullende informatie in de concertagenda volgt nog.

Zie voor alle wijzigingen ook onze concertagenda. 

De concerten in het seizoen 2020-2021 gaan door als de corona maatregelen dit toelaten.
Pieterskerkconcerten hanteert een corona protocol bij concertbezoek.  

 

——————————————————————————————————————

Pieterskerkconcerten seizoen 2020 – 2021
Professionele en goede amateurkoren laten zich in het seizoen 2020-2021 horen in een afwisselend programma met verrassende keuzes. Met veel creativiteit hebben koren zich aangepast aan het corona-tijdperk, bijvoorbeeld door in kleinere ensembles te zingen of twee concerten op één avond te verzorgen. Er is nieuw repertoire te horen, koren musiceren samen in duoconcerten en er blijft ruimte voor geliefde en klassieke werken.

Als de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten zullen in 2021 twee workshops worden georganiseerd. 

Financieel onzekere tijden
Het programma voor 2020-2021 was samengesteld voordat de stichting bericht ontving van de gemeente Utrecht. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft juli 2020 de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. Pieterskerkconcerten voldoet aan alle criteria om voor een subsidie in aanmerking te komen, maar in de verdeling van de financiële middelen voor deze periode valt de concertserie Pieterskerkconcerten buiten de boot. In december heeft een amendement van de oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad om de Pieterskerkconcerten alsnog subsidie te verlenen het niet gehaald. Het bestuur doet er alles aan om de financiële basis voor de concertserie ook voor de komende jaren veilig te stellen.  

VolKoren.tv
Stichting Pieterskerkconcerten werkt samen met VolKoren.tv. Het concert kan worden opgenomen door VolKoren.tv en ook worden toegevoegd aan hun website.

 

Pieterskerk Utrecht, romaans reliëf

Privacy statement