Historie Stichting Pieterskerkconcerten

Binnen het rijke muziekleven van de stad Utrecht is Stichting Pieterskerkconcerten niet meer weg te denken. Na een aanloop in de jaren tachtig met kleinschalige Dekenkapelconcerten slaan zes Utrechtse kamerkoren de handen ineen om reeksen koorconcerten in de kerk te organiseren. Uit dit initiatief ontstaat in 1989 Stichting Pieterskerkconcerten, de grootste kamerkoorserie van Nederland.

Tot 1987 bestaat een comité dat zo nu en dan concertreeksen in de Dekenkapel van de Pieterskerk organiseert onder de naam ‘Dekenkapel-Concerten‘. Voor deze serie worden voornamelijk kleine semi-professionele ensembles uitgenodigd. De reeks vormt onder meer een podium voor gevorderde studenten van het Utrechts Conservatorium met uitvoeringen van uitsluitend oude muziek, hoofdzakelijk barokmuziek. In genoemd jaar wordt op initiatief van een zestal Utrechtse kamerkoren een serie koorconcerten in de Pieterskerk georganiseerd onder de naam ‘Pieterskerk-Concerten‘.

Deze serie blijkt sterk te voorzien in een behoefte van zowel de betrokken koren als het publiek. In 1987 en 1988 worden in deze serie totaal 24 concerten gehouden en groeit het initiatief uit tot een vast en gewaardeerd onderdeel van het Utrechtse concertaanbod. Dit resulteert in de oprichting van de Stichting Pieterskerkconcerten op 3 maart 1989. De stichting neemt niet alleen de organisatie van serie koorconcerten in de Pieterskerk op zich, maar tevens de organisatie van een nieuwe reeks van concerten door jonge veelbelovende professionele musici in de Dekenkapel. Het laatste ‘Dekenkapel-concert‘ wordt op 13 november 1994 gegeven.

Tussen oktober 1992 en oktober 1995 vinden in totaal zes themaweekenden plaats. In het seizoen ‘95/’96 wordt aan de bestaande serie een tweede serie toegevoegd, die geheel wordt ingevuld door een aantal professionele respectievelijk semiprofessionele koren, waaronder het Nederlands Kamerkoor en het Groot Omroepkoor. Beide series bestaan nog steeds, alhoewel er geen strikte scheiding meer gehanteerd wordt.

In oktober 2001 doen de workshops hun intrede. Ieder seizoen programmeert SPC er gemiddeld vijf en van meet af aan onderscheiden deze zich door de niet alledaagse programmering en het feit dat van de deelnemers verwacht wordt dat zij zich terdege voorbereiden. Door een terugval in het aantal aanmeldingen van tenoren en bassen besluit het bestuur in het voorjaar van 2018 om terug te gaan naar één workshop per seizoen.

In het seizoen 2017-2018 maakt het bestuur een begin met de zogenaamde duo-concerten. De programmeurs vragen op eigen initiatief aan steeds twee (kamer)koren om gezamenlijk een concertvoorstel in te dienen. Het levert prachtige concerten en verrassend vruchtbare samenwerkingen op.