Aventure

 

o.l.v. Ita Hijmans
Een feestelijk concert voor Martinus

vrijdag 9 november 2018 – 20.15 uur

concert + lezing + CD release

Een vrolijk concert met zelden te horen muziek; een lezing die het cultuurhistorisch kader schetst en wie wil zingt de oudste Sint Maartenscanon mee. Tijdens de meet & greet met Aventure vindt de release van Aventure’s nieuwste CD (Challenge Classics 72795) plaats.

 

1418 – Het concilie van Konstanz geslaagd!

Nu 600 jaar geleden vierde Europa de goede afloop van het Concilie van Konstanz (1414-1418). Kort daarvoor– op 11 november 1417 –was een nieuwe paus gekozen waarmee er een einde aan het Westers Schisma kwam dat Europa verdeelde. Die paus noemde zich ‘Martinus’ en is zo als paus Martinus V onlosmakelijk verbonden met het Sint Maartensfeest. Van oudsher vormde dit feest het begin van het winterseizoen. Het werd gevierd met vaten wijn, nieuwe oogst en vette ganzen. Het zijn de ganzen die de connectie van Sint Maarten en paus Martinus V een speciale lading geven.

Propaganda rond Jan Hus

Niet iedereen was blij met het concilie. De volgelingen van de daar verbrande kerkhervormer Jan Hus begonnen een bittere strijd met paus Martinus V, waarbij de naam ‘Hus’ die ‘gans’ betekent als geuzennaam en als scheldnaam werd gebruikt. Dat klinkt door in de 15e-eeuwse Martinusmuziek.

Een feestelijk concert voor Martinus in Utrecht

Nergens wordt er zo Sint Maarten gevierd als in Sint Maartensstad Utrecht.
Aventure haakt aan met 15e-eeuwse Sint Maartensmuziek: liederen voor het Sint Maartensfeest naast verfijnde polyfonie van Johannes Brassart en Hymbert de Salinis voor de nieuwe paus Martinus V én de wonderlijke ‘ganzenmuziek’ van Petrus Wilhelmi de Grudencz.

Meezingen, lezing, meet & greet met CD release

Het publiek kan samen met Aventure de oudste Sint Maartenscanon zingen.
Na het concert is er een korte lezing over de cultuurhistorische context van 15e-eeuwse Martinusmuziek.

Aan het eind van de avond wacht de release van het nieuwe album van Aventure:

Totdat de wachter heeft gezongen.
Songs from the Gruuthuse manuscript ca. 1400 and instrumental connections. (CC 72795).

 

Aventure

ensemble voor middeleeuwse muziek (www.aventure-ensemble.nl)

Nancy Mayer, Christopher Kale, André Cruz: zang

Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans: blokfluiten

 

Voorverkoop: EUR 17,50 / EUR 12,50 (studenten, CJP, U-pas) | aan de kassa EUR 20,- / EUR 15,-

Kaarten bestellen