Corona maatregelen Pieterskerkconcerten

Corona maatregelen Pieterskerkconcerten
Bij ieder concert houden we ons aan de actuele richtlijnen van het RIVM en van de overheid.

Kaartverkoop en entree
Kaartverkoop aan de zaal is niet mogelijk. Entreekaarten zijn uitsluitend online te koop.
De deuren gaan een half uur voor aanvang van het concert open. Houd altijd 1,5 meter afstand, ook als u buiten in de rij staat te wachten.
We controleren de kaartjes aan de hand van de namen op de bestellijst. U kunt uw ticket geprint of op uw telefoon meenemen. Ook bij de ticketcontrole verzoeken we u te allen tijde de gepaste afstand te bewaren.
Iemand van de organisatie brengt u naar uw plaats. Toewijzing van plaatsen gaat op volgorde van binnenkomst. Tweetallen kunnen naast elkaar zitten, u geeft dit zelf aan bij binnenkomst.

Gezondheid en hygiëne maatregelen
De richtlijn van het RIVM geeft aan dat u thuisblijft als u verkoudheidsklachten heeft, koorts hebt en/of last van benauwdheid. Bij koorts en/of benauwdheid geldt dit voor iedereen in uw huishouden. Bij de ingang kan iemand van de organisatie u vragen of u klachten heeft.
Het dragen van een mondkapje is geen alternatief voor thuis blijven.

Bij binnenkomst vragen we u uw handen te desinfecteren met handalcohol.

We verzoeken u uw jas mee te nemen naar de kerkbanken. Er zijn geen kapstokken.

U kunt beperkt van het toilet gebruik maken. Ook hier verzoeken we u de 1,5 meter afstand te bewaren.

Als u door klachten niet kunt komen, geeft u dit dan tijdig door. Stuur een e-mail naar info@pieterskerkconcerten.nl. We bekijken in overleg met het optredende koorgezelschap of er een mogelijkheid is om de kosten voor het kaartje te restitueren.

1,5 meter afstand bewaren
Er zijn looproutes gemaakt in de kerk, met eenrichtingsverkeer. U verlaat de kerk niet via de ingang, maar via de Dekenkapel.

Door middel van tijdslots voorkomen we dat bezoekers van concerten elkaar kruisen. Iemand van de organisatie brengt u naar een van de gemarkeerde zitplaatsen. We verzoeken u deze plaats in te nemen en niet zelf naar een andere plaats te zoeken.
Per concert worden niet meer dan 50 bezoekers toegelaten. De zangers houden ruime afstand van het publiek.

Vriendelijk verzoek na afloop van het concert elkaar niet op te zoeken. Ook niet om de koorzangers te complimenteren bijvoorbeeld. Houdt u zich aan de 1,5 meter afstandsregel.  Als anderen geen 1,5 meter afstand houden, spreek elkaar dan hier vriendelijk op aan.

Geen pauze
De gebruikelijke koffiepauze blijft dit concertseizoen achterwege. We verzoeken u niet zelf drinken of etenswaren mee te nemen in de kerkbanken.

Basisregels van het RIVM

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt
  • Schud geen handen
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Vermijd drukte, ook in het openbaar vervoer
  • Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets