Stichting Pieterskerkconcerten

“De stichting heeft ten doel het doen uitvoeren van muziek, zowel oude als nieuwe, in daartoe – qua karakter en akoestiek – geschikte locaties, alsmede het wekken van belangstelling voor deze uitvoeringen” (Statuten Stichting Pieterskerkconcerten).

Sinds de oprichting van de stichting in 1989 is bovenstaande doelstelling niet gewijzigd. We werken hieraan door kamerkoren, zowel hoog gekwalificeerde amateurkoren als professionele gezelschappen, een podium te bieden waarop zij vocale klassieke muziek ten gehore kunnen brengen. De kamerkoren kennen in de regel een omvang tussen de acht en dertig zangers. Daarnaast biedt de stichting een podium voor kleinere professionele ensembles. Door te werken met een redelijke toegangsprijs zijn de uitvoeringen voor een breed publiek van geïnteresseerde luisteraars en koorzangers toegankelijk. Met onze kamerkoren-concertserie heeft Pieterskerkconcerten als kleine speler toch een geheel eigen, herkenbare en alom gewaardeerde plaats weten te verwerven in de Utrechtse muziekpraktijk. Het visitatierapport (november 2018) van de subsidieverstrekker, de gemeente Utrecht, onderschrijft dit.

Onze missie is het levend houden van vocale klassieke (kamerkoor)muziek van de middeleeuwen tot heden en het enthousiasmeren van publiek voor onze hoogstaande uitvoeringen. Dit doen we vanuit de visie dat vocale muziek verbindt, inspireert, uitdaagt en een rustpunt kan bieden in een jachtig bestaan. Vocale muziek is een kunstvorm waar zeer velen plezier en voldoening aan beleven, maar ook een kunstvorm die onderhouden moet worden en waarvan de uitvoeringspraktijk soms onder druk staat door het zeer ruime aanbod van muzikale en andere kunstuitingen.

Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bestuursleden op vrijwillige basis, zij ontvangen hiervoor geen bezoldiging of onkostenvergoeding. De stichting kan daarnaast een beroep doen op vrijwilligers voor uiteenlopende taken en activiteiten.

Uit: Beleidsplan Pieterskerkconcerten 2021-2024