Privacy statement

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geven wij hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de Stichting Pieterskerkconcerten (SPC) in haar bezit heeft, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze beheren.

Wij hebben in de loop der jaren de volgende persoonsgegevens verzameld:

  1. Gegevens van mensen die hebben aangegeven jaarlijks de papieren seizoensfolder per post te willen ontvangen. Van deze mensen beschikken wij over naam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats en van een enkeling het e-mailadres. De adressen worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.
  2. Namen en e-mailadressen van mensen die hebben aangegeven prijs te stellen op toezending van de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief maken wij in MailChimp (Privacy policy MailChimp). Onderaan iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. De e-mail­adressen worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.
  3. Gegevens van mensen die belangstelling hebben getoond voor en/of hebben deelgenomen aan onze workshops. Van deze mensen beschikken wij over hun naam, e-mailadres en stemsoort.
  4. Degenen uit de onder 3. genoemde doelgroep die daarvoor toestemming hebben gegeven, ontvangen jaarlijks de digitale versie van de seizoensfolder.
  5. Degenen uit de onder 3. genoemde doelgroep die daarvoor toestemming hebben gegeven, ontvangen de nieuwsbrief getiteld Muzikale berichten van Ewald den Blaauwen, voorzitter SPC, die hij op persoonlijke titel verstuurt.
  6. Namen en e-mailadressen van personen die via onze website kaarten hebben besteld voor concerten. Deze gegevens worden verwijderd zodra de financiële afhandeling van het concert tussen SPC en het optredende koor is afgerond.

De Stichting Pieterskerkconcerten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheids­functionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Op uw verzoek zullen wij gegevens uit onze bestanden verwijderen dan wel aanpassen.

Mocht u vragen hebben, stuurt u dan een e-mail aan voorzitter@pieterskerkconcerten.nl.