Programmering

Stichting Pieterskerkconcerten stelt ieder jaar een afwisselend concertprogramma samen. We zoeken naar vernieuwing, naar werk dat niet alledaags is of tot het standaard repertoire van koren behoort. Maar uiteraard blijft er ook ruim plaats voor klassiekers in de programmering.

De stichting nodigt koren uit en koren kunnen zich zelf aanmelden.

Twee tot drie maal per jaar zijn er Duoconcerten. Hiervoor nodigen we per concert twee ensembles uit om – vaak voor het eerst – met elkaar samen te werken. Het gaat om ensembles die met een eigen programma mogelijk niet in de serie zouden optreden, bijvoorbeeld omdat ze een specifieke signatuur hebben: theaterkoren, jonge of kleine vocal groups zowel amateur als professioneel, of leeftijds- of themagebonden koren. In de Duoconcerten worden deze ensembles uitgedaagd elkaar in de programmering op te zoeken en te zoeken naar een nieuwe samenklank.

De Pieterskerk is een prachtige maar niet heel grote kerk. Door de combinatie van een gotisch hoogkoor en een romaans schip met een tongewelf heeft de kerk een warme, welluidende akoestiek. Het podium biedt plaats aan maximaal 40 musici. Ook de ruimte voor het publiek kent zijn grenzen met maximaal 300 concertbezoekers. Gelet op de ruimtelijke beperkingen van de kerk valt instrumentale inbreng van symfonische omvang buiten het kader van de serie.

We nodigen ensembles die in de serie willen optreden van harte uit om een programmavoorstel in te dienen. Dat kan per e-mail naar onderstaand adres. Vermeld in uw aanmelding in ieder geval de volgende informatie:

Naam en curriculum vitae ensemble
Naam en curriculum vitae dirigent
Thematische samenhang van het programma
Toelichting op het programma
Aantal uitvoerenden (vocalisten/ instrumentalisten)
Voorkeursdatum (altijd een vrijdag)

Koren die voor het eerst een programmavoorstel indienen wordt verzocht een recente opname mee te sturen. Mocht er geen opname voorhanden zijn, dan ontvangen wij graag een uitnodiging voor een concert.

Voor meer informatie, voorwaarden en het indienen van programmavoorstellen kunt u contact opnemen met programmeurs Katrijn Kuypers en René Meulenberg, bereikbaar via e-mail: concertserie@pieterskerkconcerten.nl.